قالب رايگان دو ستونه جديد پژواك سفيد

ادامه مطلب...

بازديد : | نوشته شده در ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ساعت ۰۷:۴۴:۳۹ توسط مدير سايت | نظرات (0)

آيينه سر بدزد كه كورند سنگها
فرسنگها ز عاطفه دورند سنگها
تـا آبها دوبـاره بيافتند از آسياب
اين روزها چقدر صبورند سنگها

آيينه چون شكست، به تكثير مي رسدبيهـــوده در تـدارك گـــــورند سنــگهــا
بايد قدم گذاشت وليكن به احتياط
كز ديرباز، سدّ عبورند سنگ ها

اين است حرف تيشه ي آتش زبان كه گفت
مثل هميشه تابع زورند سنگ ها
از سنگ جز سقوط توقع نمي رود
در قله بس كه مست غرورند سنگ ها

* اين شعر رو جايي ديدم بدون ذكر نام شاعر

ادامه مطلب...

بازديد : | نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۰۱:۳۳ توسط مدير سايت | نظرات (0)

به جاي شُكر، گاهي صخره ها در گريه مي‏گويند:
"چرا سيلي خورِ امـواجِ دريـا ساختي، ما را؟"*

امواج و صخره ها

فاضل نظري

ادامه مطلب...

بازديد : | نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۹:۰۰:۲۸ توسط مدير سايت | نظرات (0)
طرّه آشفته -چنين- در گذرِ باد، مرو
كه پريشانيِ زلف تـو، پريشـانم كرد

زلف پريشان
صحبت لاري

ادامه مطلب...

بازديد : | نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۵۹:۴۰ توسط مدير سايت | نظرات (0)

جاده گفتي يعني رفتن ؟
جاده يعني تكرار همين واژه ؟
دريغ
دوست دانايم دانا باش
كه حقيقت بس غمناكتر است
جاده رفتن نيست
كه تو بتواني با آساني
چند كمند
سوي آفاقي چند
از پي صيد ابعاد زمان اندازي
كه به دام آري آهوهاي مي روم و خواهم رفت و خوا...
كه به بند آري ‌آهوهاي چست زمان را
جاده رفتن نيست

منوچهرآتشي

ادامه مطلب...

بازديد : | نوشته شده در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۰۸:۵۹:۰۶ توسط مدير سايت | نظرات (0)
۱ | ۲ |